Lagunen i Svenstavik

Lagunen i Svenstavik
Landgångarna och en (1) är på plats återstår kompletteringar med tre (3) fiskeplatser och  grillplats med vindskydd.
Anläggningen beräknas vara klar till sommaren 2020