Skansholmen i Åsarna

Skansholmen i Åsarna.
Landgångarna och tre fiskeplatser är på plats återstår kompletteringar med räcken till fiskeplatserna, grillplats med vindskydd.
Anläggningen beräknas vara klar till sommaren 2020