Fiska i Handsjön

Fiskarter i våra vatten

Gädda, öring och röding

Tips

Långtjärnen är områdets utsättningsvatten av stor öring och röding.
Handsjön, Losjön, Galvattnet och Trollsjötjärn: Har rikligt med gädda, abborre och sik men sparsamt med öring.
Örasjön och Långvattnet  har ett rikligt bestånd av småröding, sparsamt med öring och abborre.
Trollsjötjärn  finns det mycket småabborre och skapligt med öring efter åren av utsättning. Det finns ett antal småtjärnar, åar och bäckar med bäckörings bestånd men de är svårtillgängliga p.g.a. skogsbruket. Det går dock att hitta fina platser efter Loån,
Galvattsån, Riflobäcken och Örasjönån m.fl.

Kontaktpersoner

Fiskekort i mobil eller dator

Fiskekortsförsäljare och information

 • Assar Andersson 0682-300 19
 • Els-Marie Eriksson 0682-300 74
 • Kurt-Ove Eriksson 0682-300 89
 • MaBo Försäljning 0682-300 67
 • Örjan Nilsson 0682-300 77
 • Mona Lundin 070-279 09 12
 • Mabo Jakt och fiskebutik 070-513 00 67

Boende

 • Naturrastplats vid Handsjön  070-582 19 44
 • Rätans Camping 0682-101 21

Fiskeguide

Båtuthyrning

Restaurang, affär och bensin

 • Finns i Rätan 15 km

Fisketips

Långtjärn öppnar för öringfiske på midsommardagen och för rödingspimpel
på juldagen. Fiskekort 120 kr/dygn premiärveckan.

Fiskeregler

 • Alla former av sportfiske med handredskap är tillåten i hela området.
  Barn under 16 år fiskar på målsmans kort och kvot. Familj enligt stadgarna
  (personerna i samma hushåll).
 • Medlemskort och årskort gäller från datumet på kortet ett år framåt.
 • Dygnskort gäller från tidpunkt på kortet 1 dygn framåt.
 • Förbud att fiska från båt i samtliga tjärnar inom området.
 • Fiskeförbud efter öring gäller strömmande vatten fr.o.m 1 sept-31 ok
 • Max 5 ädelfiskar per dygn i Långtjärn.
 • Tillfälliga förbud kan förekomma i samband med fiskutsättning.

handsjon