Fiska i Ljungdalen

Flugfiske är effektivast under den varma årstiden när insekterna svärmar. Kontrollera vid aktuellt vatten vilka insekter som är i farten och vilka insekter fisken tar. Knyt sedan en på en fluga som påminner om aktuell insekt och kasta ut. Tänk på att det handlar inte om att kasta långt utan att presentera flugan för fisken på ett sådant naturligt sätt inom fiskens synhåll!

Fiskarter i våra vatten

 • Öring, harr och röding

Tips

Viksjön Skoterled till sjön, rikligt med röding.
Öjön Bilväg till Ripan, därifrån rösad led till sjön, Skoterleder utgår från Ljungdalens by. Röding och öring. Läs mer om Öjön
Kesusjön Bilväg till Kläppen därifrån 2 km lätt skidåkning till sjön. Skoterleder utgår från Ljungdalens by. Röding och något öring.
Stortjärn Bilväg till Torkilstötens parkering därifrån skidåkning uppför slalombacken. Uppe på fjället ser man Stortjärn något till vänster. Stortjärn har en mycket
storvuxen röding. Tjärnen ligger på kalfjället på cirka 1000 m.ö.h. och erbjuder ett
spännande fiske under framförallt vårvintern.
Björnskalletjärn: Kör vägen mot Skärkdalen, just när det börjar luta utför mot Skärkdalen skylt vid vägen, Björnskalletjärn, därifrån 1 km nordväst. Harr och öring.
Skärvagen Här kan hjärtat börja klappa lite extra då storöringen ger sig till känna. Skärkån nedströms sjön och ned till vägbron i Skärkdalen är maskmete förbjudet.

Nedströms vägbron gäller kortet ca 1 km. Där tar Storsjö Fiskevårdsområde vid.
Likaså är det tillåtet att fiska i Skärkån uppströms till Dalsvallen och i Öjönån som harsitt utlopp från Lillsjön/Öjön.

Kontaktpersoner

Fiskekort via mobil eller dator

Fiskekortförsäljare och information

 • Turistbyrån 0687-200 79
 • ICA 0687-200 03
 • Bensinmacken 0687-203 24
 • Storsjö fiskecamp 0687-211 22

Fiskeguide

Boende

 • Vandrarhem och lägenhetshotell 070-259 12 90
 • Pensionat Helags 0687-200 09
 • Camping 0687-200 44
 • Turistbyrån stugförmedlare 0687- 200 79
 • Fjällhornet 070-668 32 82

Restaurang, affär och bensin

 • Allt finns i Ljungdalen

FiskereglerAnvänd ej utter eller fler än 3 krokar på linan.
Minimått har, öring och röding 35 cm, bäcköring 20 cm.

Flugfiske endast från bron i Skärkdalen upp Skärvagen.
Endast flugfiske mellan broarna i Ljungdalen.
Fiskeförbud på Skärvagen m.a.a harrlek 15 maj – 15 juni.
Totalt fiskeförbud inom FVO inom Ljungdalens FVO september-31 november.

Max fem (5) fiskar/person och dygn.
Ett (1) fiskespö per person.

Årskort för medföljare gäller endast maka/make/sambo/partner eller ett (1) barn 16-20 år.
Barn under 16 år fiskar gratis i kortinnehavarens sällskap

Ljungdalens FVOF tillämpar kontrollavgift.

KOM IHÅG. Fiskekortet är PERSONLIGT och får EJ överlåtas. Medtag alltid fiskekortet vid fiske.