Tillgängliga fiskeplatser i Berg

En tillgänglig fiskeplats är inte till bara rullstols burna. Det är en mötesplats för flera som vill uppleva natur och vildmark alla kategorier, Listan kan göras lång på vilka som har glädje av de anläggningar som FiskeDestination Berg uppför. Det är dessutom till gagn för samhällsnyttan. Samtliga anläggningar är öppna och tillgängliga för alla.

Målgrupper

 • personer med funktionsvariation,
 • personer som har svårt att gå och röra sig längre sträckor,
 • barnfamiljer med barnvagnar
 • pensionärer med rullatorer
 • personer som av någon anledning vill ha ett bekvämt och enkelt fiske eller en grillkväll i vänners samvaro

En tillgänglig fiskeplats ser ut så här. Parkering, hänvisningsskylt, informationstavla, grillplats, vindskydd, landgångar eller grusad stig/led till fiskeplatser. Där det finns möjlighet till att hyra båtar/kanot/kajaker skall en brygga finnas. Önskvärt om dass finns.

Tillgängliga fiskeområden håller på att uppföras på ett tiotalet platser runt om i Bergs kommun. Se karta här nedan

 

.Här bygger vi tillgängliga fiske platser under 2020-21

 1. Lagunen i Svenstavik Anläggningen är brukbar. det återstår en del kompletteringar och justeringar
 2. Skansholmen i Åsarna. Anläggningen är klar.  Kompletteringar med räcken, led och lister.
 3. Hallåstjärn vid Viggesågen Anläggningen är klar
 4. Stortjärnen i Rätan. Anläggningen är klar
 5. Stortjärnen i Vitvattnet. Anläggningen är klar
 6. Skottvallsvika vid Kojbyn i Rätan Anläggningen är klar
 7. Långtjärn i Handsjön Anläggningen är klar
 8. Hovermo-Högån. Anläggningen är klar
 9. Höltjärn i Skålan. Anläggninge är klar
 10. Stenholmen/Nästelströmmen  Anläggningen under uppförande och klar  2021
 11. Häggsåssjön i Gräftåvallen är under projektering klar till sommaren 2021
 12. Glensjöleden  Om tillstånd medges beräknas anläggningen vara klar till sommaren 2021
 13. Gruckarna i Torsborg . Anläggningen beräknas vara klar till sommaren 2021
 14. Skålans naturcamping o bad. Anläggningen beräknas vara klar våren 2021
 15. Rörösjön/Backsjöarna Skall projekteras och beräknas vara klar 2021
 16. Svartåstjärn i Klövsjö.  Om tillstånd medges beräknas anläggningen vara klar 2021
 17. Hoverbergs båthamn och Kristofferudden.  Området projekteras under 2020 klar 2021