Höltjärn Välle i Skålan

Höltjärn ligger utefter genvägen från Klövsjö till Börtnanstrax innan du när bron över Ljungan i Välle. Höltjärn är en vildmarksupplevelse med rikt fågel- och djurliv. Närmsta bebyggelse är i Klövsjö och Skålan några mil därifrån.

I Höltjärn finns