Skansholmen i Åsarna

Skansholmen i Åsarna.
Landgångarna och tre fiskeplatser är på plats återstår kompletteringar med räcken till fiskeplatserna, grillplats med vindskydd.
Landgångar och fiskeplatser är på plats. Arbete pågår med grusning av anslutningsväg Anläggningen beräknas vara klar tillhösten  2020