En vattensäker kommun

Bergs kommun strävar att bli en vattensäker kommun

Enligt lagen om skydd mot olyckor har alla Sveriges kommuner ansvar för att försöka att förhindra vattenolyckor genom förebyggande arbete. Svenska Livräddningssällskapet hjälper landets kommunerna att öka vattensäkerheten genom att ge råd om effektiva insatser. Som ett led i detta arbete har SLS tagit fram sex kriterier eller delmoment som var för sig och tillsammans kommer att innebära en ökad vattenkunskap och därmed en ökad vattensäkerhet.
Vi uppfyller fyra av sex kriterier (punkt 2, 4, 5 samt 6) för att bli certifierad som vattensäker kommun. De två sista kriterierna påbörjas till hösten och skall vara klart inför 2017 och därmed är kommunen som den andra kommunen ( Härnösand) i Norrland certifierad som vattensäker kommun. Läs mer om kriterierna för certifiering till vattensäker kommun här

Varje år besiktas alla åtta (8) naturbaden i kommunen. Vattenprover tas, städning och röjning utförs och på de platser det finns omklädningshytter åtgärdas ev. brister. Alla naturbad i Bergs kommun har livräddningsbojar och flytvästdepåer i närheten. Vår ambition är att utrusta alla båthamnar och allmänna bryggor i kommunen med en livboj och flytvästdepåer ( gratis utlåning av flytvästar till allmänheten.

Läs mer om vattensäkerhet på Livräddningssällskapets hemsida