Studieförbund

Här nedan hittar du alla verksamma studieförbund i kommunen

 • ABF, Arbetarnas Bildningsförbund grundades 1912, och är med det inte bara Sveriges största utan också äldsta studieförbund. ABF kom till för att grundarna behövde en studieorganisation som stöd för sina medlemmars studier i demokratifrågor. Läs mer på Arbetarnas bildningsförbundets hemsida
 • Folkuniversitetet tillkom 1942 på initiativ av forskare, lärare och studenter vid universiteten. Verksamheten omfattar folkbildning och vuxenutbildning, skolor samt utbildning för organisationer och företag. Läs mer på Folkuniversitetet
 • Ibn Rushd är ett studieförbund, som har verksamhet över hela Sverige och är öppet för alla. Vår vision är att islam ska vara en självklar del av Sverige. Det ska inte vara något konstig att vara svensk muslim. Uppgift är att stärka muslimer i Sverige och att ge ickemuslimer mer kunskap om islam.
  Läs mer på IBN Rushds
 • Medborgarskolan finns över hela landet och kurserna och kulturaktiviteter engagerar varje år närmare en miljon deltagare. Vår verksamhet är öppen för alla. Ambition är att stimulera till kunskapssökande, eget skapande och samhällsengagemang.
  Läs mer på Medborgarskolan
 • NBV har verksamhet runt om i Sverige. NBV är öppet för alla. Det innebär att vi är partipolitiskt obundna och religiöst neutrala. Bland våra 16 medlemsorganisationer finns flera aktiva ungdomsorganisationer. Vi har också samarbetsorganisationer.
  Läs mer på Nykterhetens bildningsförbund
 • Sensus erbjuder mötesplatser för lärande, upplevelser och gemenskap och har ett brett utbud av cirklar, utbildningar och kultur över hela landet. Dessutom har vi över 30 000 kulturprogram varje år. Vi har verksamhet i Sveriges alla kommuner och den spänner över många områden.
  Läs mer på Sensus
 • Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund och finns över hela landet, med ett brett utbud av studiecirklar, utbildningar, kulturarrangemang och föreläsningar. Studiefrämjandet är särskilt inriktat på natur, djur, miljö och kultur framför allt ungdomskultur.
  Läs mer på Studiefrämjandet
 • Bilda är ett studieförbund som lyfter fram livsfrågor, mångfald och globala frågor. Som ett av landets nio studieförbund är vår profil att skapa förutsättningarna för samtalet; om det så sker i en dialogcirkel.
  Läs mer på Bilda
 • Studieförbundet Vuxenskolan hävdar alla människors lika värde och rättigheter. Vår bildningssyn bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv. SV är den mest pådrivande och engagerade lokala kraften för utveckling av föreningsliv, kultur och samhälle.
  Läs mer på Vuxenskolan