Aktivitetsplatser som är gratis

I kommunen finns i dag några orter som har anläggningar för spontanaktiviteter och är gratis. De finns i Svenstavik, Myrviken, Hackås. Orterna Rätan och Åsarna planerar att uppföra liknande anläggningar.

Aktivitetspark Svenstavik

Syftet med parken är att skapa en öppen mötesplats för alla.  Med en
mångfald av aktiviteter och möjligheter lockas människor till möten, en
roligare fritid och folkhälsan främjas. Genom gemensamma aktiviteter
oavsett ursprung eller ålder skapas en öppenhet och nya kontakter
knyts.  Det spelar ingen roll hur man ser ut eller hur gammal man är när
man aktiverar sig tillsammans.
Bergs kommun förestår den och läs mer här om Aktivitetsparken i Svenstavik
Kontakt Kajsa Kårwik 0687-161 18  kajsa.karwik@berg.se

Näridrottsplats Svenstavik

Denna anläggning är belägen uppe vid badhuset vid skolan.
Föreningen Aktiv ungdom Svenstavik förestår den.
Kontakt Åsa Jonsson

Näridrottsplats Myrviken

Denna anläggning är belägen uppe vid badhuset vid skolan.
Föreningen Myrvikens Skol-IF förestår den.
Kontakt

Näridrottsplats Hackås

Denna anläggning är belägen vid skolan.
Föreningen Aktiv ungdom Svenstavik förestår den.
Kontakt