Motionsanläggningar

Bergs kommun bygger inga motions- och idrottsanläggningar. Istället ger kommunen ett investeringsstöd till föreningarna som själva står för investeringen, drift och underhåll. Kommunen äger idag  åtta motionsspår i kommunen och  endast två anläggningar, ridhuset och ishallen i Svenstavik

Anläggningar för spontanidrott och aktiviteter

 • Näridrottsplatsen Agne Åhs arena vid skolgården Myrviken
 • Näridrottsplatsen vid skolgården i Svenstavik
 • Näridrottsplatsen vid skolgården i Hackås
 • Aktivitetsparken bredvid Svenstaån mot Hälsocentralen i Svenstavik

Simhallar och badbassäng

 • Dunsjöbadet Annelie 073-829 66 82 eller Jerry 072- 586 69 90 Visa kartalänk till annan webbplats
 • Myrviken simhall STÄNGD p.g.a ombyggnationer 0687-169 07 Visa kartalänk till annan webbplats
 • Svenstavik simhall 0687-162 76 Visa kartalänk till annan webbplats
 • Rätansbadet Friluftsbad med tempererat vatten sommartid.0682-101 21
 • Storhogna inomhus bad 0682-41 30 30Det finns möjligheter att privat boka baden utom Rätansbadet på övriga tider till en kostnad 

Fotbollsplaner

 • Myre i Myrviken Gräsplan och ombyte med dusch Myssjö/Ovikens IF
 • Galhammarudden i Svenstavik Gräsplan och ombyte med dusch Bergs IK
 • Hackås Gräsplan och ombyte med dusch Hackås IF
 • Klövsjö IP Gräsplan och ombyte med dusch Klövsjö IF
 • Kövra Gräsplan och ombyte med dusch Myssjö(Ovikens IF
 • Rätan Gräsplan Rätans IF Lars 070-531 52 45

Boule och tennisbanor

 • Myrviken vid skolan Myssjö/Ovikens PRO
 • Åsarnas boulebana Rätan/Åsarna PRO
 • Rätans boulebana Rätans IF Lars 070-531 52 45
 • Rätans tennisbana Rätans IF Lars 070-531 52 45

Isbanor

 • Hackås ansvarig drifthållare Hackås HK 073-277 05 15
 • Klövsjö ansvarig drifthållare vaktmästare skolan 0687 16100
 • Ljungdalens skola ansvarig drifthållare Bergs hyreshus 0687 16100
 • Myrviken ansvarig drifthållare Bergs hyreshus 0687 16100
 • Rätan ansvarig drifthållare Bergs hyreshus 0687 16100
 • Skålans skola ansvarig drifthållare Bergs hyreshus 0687 16100
 • Åsarnas skola ansvarig drifthållare Bergs hyreshus 0687-16100
 • Ishallen i Svenstavik Ansvarig drifthållare Bergs hyreshus 0687-161 00

Alpina skidbackar

 • Gräftåvallen ( Bydalsfjällen )
 • Katrina i Klövsjö ( Skistar )
 • Persåsen Persåsens Skid och kälkklubb
 • Ljungdalen Ljungdalens framtid
 • Rätan Rätans IF Lars 070-531 52 45

Motorbanor

 • Crossbana i Åsarna Åsarna snöskoterklubb
 • Flygfält i Svenstavik Bergs motorklubb
 • Folkracebana i Svenstavik Bergs motorklubb
 • Gokartbana i Svenstavik Bergs motorklubb
 • Miniflygarfält ( modellplan)  i Svenstavik

Motionsspår (Elljusspår)

 • Gräftåvallen ansvarig drifthållare Gräftåvallens SK 070 574 2925
 • Hackås ansvarig drifthållare Hackås snöskoterklubb mobil 070-258 3760  Se karta 
 • Kvarnsjö ansvarig drifthållare Kjell Olofsson 0682-220 16
 • Klövsjö ansvarig drifthållare Klövsjö IF 0682-104 22 mobil 070-249 6504 Se karta
 • Myrviken ansvarig drifthållare Myssjö/Ovikens IF 0643-105 15 Se karta
 • Persåsen ansvarig drifthållare Persåsens Skid och kälkklubb
 • Rätan (skidspår och skidlek) ansvarig drifthållare Rätans IF 070-531 52 45 Se karta
 • Skålan ansvarig drifthållare Skålans korpen mobil 070-557 5381 Se karta
 • Storsjö kapell ansvarig drifthållare KFUM-Storsjö mobil 070 387 7047 Se karta
 • Svenstavik ansvarig drifthållare Bergs IK mobil 070 659-6031 Se karta
 • Åsarna ansvarig drifthållare Åsarna IK 0687-302 20 mobil 073-800 33 Se karta

Spåren är öppna alla dagar i veckan dagtid. Kvällstid är spåren belyst under tiden 17.00- 21.00. På en del platser finns ” Knapp” för att tända belysningen. Skyltning och beskrivningar för hur det fungerar ansvarar drifthållaren för.