Ute på riktigt-Bästa friluftskommun i länet

För andra året i rad  utses Bergs kommun till Jämtlands läns bästa friluftskommun, 25 plats i landet. Därefter kommer Östersund på plats 33, Krokom på plats 77, Strömsund på plats 134, Åre på plats 172. Här kan du läsa hela rapporten.

En stor satsning på fritid-och friluftsbefrämjande åtgärder har gjort att Bergs kommun har klättrat på rankinglistan de senaste åren. De största satsningar från kommunens sida har varit att lyfta kommunens fritids utbud och begivenheter med investeringar, information i olika media, belyst marknadsföring och breda produktioner bl.a sex TV produktioner från Berg .
Till sommaren kommer TV 4 producenten Johan Broman att spela in ytterligare fyra tv avsnitt för programserien Fiskedestination i samverkan med Inlandsbanan, åtta (8) kommuner däribland Bergs kommun.   Fisketåget – TrainTripFishing.

I årets undersökning har Naturvårdsverket också sett att många kommuner arbetar aktivt för att förbättra förutsättningarna för barn och unga att utöva friluftsliv. Kommunerna har en nyckelroll i att utveckla friluftslivet och många kommuner arbetar aktivt med friluftslivet till nytta och nöje för befolkningens välbefinnande och naturkontakt. Detta arbete vill vi stimulera. Därför genomför vi undersökningen av kommunernas friluftslivsarbete och delar ut priset till Sveriges friluftskommun. Priset delas ut av Naturvårdsverket i samarbete med Svenskt Friluftsliv och Sveriges Kultur- och Fritidschefers förening.

I rapporten kan du läsa om hur de svenska kommunerna arbetar med friluftsliv i dag. Frågorna är fokuserade på planer för friluftsliv, information och samarbete kring friluftsliv samt aktiviteter inom friluftsliv. I år har vi en öppen fråga om vad som är kommunens tre bästa/viktigaste åtgärderna för att främja barn och ungas utevistelse i naturen i olika åldersgrupper. Undersökningen är genomförd de senaste sju åren och vi har jämfört resultaten mellan åren för att kunna se utvecklingen i arbetet.

Här kan du läsa hela rapporten