Kyrkor och kapell

På toppen av Hoverberget finns ett utsiktstorn med fantastisk utsikt över södra Storsjön och man kan vid klart väder se (förutom Storsjöodjur) 13 kyrktorn och ända till Helags! Här finns även servering i toppstugan.

Bergs kyrka

Kyrkan i Hoverberg byggdes 1797. Intill låg en medeltida kyrka.  En salkyrka med långhus och murar av gråsten. Kyrkan har en del medeltida inventarier. Predikstolen är rikt arbetad med symboliska figurer. I kyrkan finns även ett kyrkomuseum.

Gillhovs kyrka

Kyrkan uppfördes i trä 1864-1870. Intill låg en medeltida kyrka. En salkyrka med långhus och murar av gråsten. Kyrkan har en del medeltida inventarier. Predikstolen är rikt arbetad med symboliska figurer. I kyrkan finns även ett kyrkomuseum.

Hackås kyrka

Hackås kyrka – en mycket intressant medeltidskyrka vars äldsta delar härrör från 1100-talet. Den har en praktfull inredning och väggmålningar av högt historiskt värde från både medeltid och senare tid. Den enda bevarade kyrkan i Jämtland med absid.

I omgivningen kring Hackås kyrka har folk vandrat längs Jämt-Norgevägen sedan urminnes tider. Idag finns här ett pilgrimscenter och café.

Klövsjö kyrka

Enligt gamla sägner hölls den första gudstjänsten i Klövsjö nära den plats som kallas Tavellegrinna. Man vet dock inte om gudstjänsten var hednisk eller kristen. Klövsjö kyrka invigdes 1797 och har inre detaljer från en tidigare kyrka från 1500-talet. Klockorna rings fortfarande manuellt.

Ljungdalens kapell

Kapellet byggdes vid mitten av 1950-talet och tillhör Hedebygdens församling.

Myssjö kyrka.

Kyrkan byggdes troligen på 1300-talet och restaurerades i
slutet av 1700-talet. I kyrkan finns välbevarade medeltidsmålningar.

Ovikens kyrkor

– den nya kyrkan, som syns vida omkring, byggdes 1905 och användes som församlingskyrka i 30 år innan man återgick till den gamla 1300-talskyrkan. Interiören omfattar målningar från
1600-talet och inventarier från såväl 1600- som 1700-talen.

Rätans kyrka

Rätans kyrka byggdes 1797 och delar av den ursprungliga inredningen
finns bevarade.

Storsjö kyrka

Kyrkan byggdes 1812. Den rika 1700-talsinteriören är bevarad från den ursprungliga kyrkan.

Åsarna kyrka

Kyrkorna i Åsarna Den gamla kyrkan, i trä, byggdes 1875-1885 på samma plats där det tidigare fanns ett 1700-talskapell. Åsarna nya kyrka byggdes 1964-1966 med stram och modern exteriör. Predikstolen är dock från 1759.