Fiskaibergspasset VIP

KÖP FISKAIBERGKORTET VIP: KOMMUNMEDBORGARE

Fiskekortet är Årskort för Bergsbor mantalskrivna i Bergs kommun. Fisket gäller i över 130 fiskevatten med en yta av 85 000 hektar stort fiskeområde som gäller i endast markerade vatten.

Fisket skall bedrivas med ett handredskap fört från hand. Fiskekorten är personliga och får inte överlåtas till annan. Fiskekortet ska medföras vid fiskets bedrivande och på anmodan uppvisas för kontroll.

 • Årskort 600 kronor och gäller i ett (1)år från det datum du köper det.
 • Kortet är personligt och du måste vara mantalskriven i Bergs kommun
 • Barn under 16 år i kortinnehavarens sällskap behöver inte vara mantalsskrivna i kommunen.
 • Båt får användas för fiske i de vatten som ingår i FiskaiBergkortet, förutom vatten inom
  Tåssåsens sameby.
  Båtkortet ska medföras då du fiskar från egen medtagen båt och på anmodan uppvisas för kontroll.
  Den som hyr båt eller har egen båt liggande i respektive sjö behöver inget båtpass.För att undvika att sprida sjukdomar mellan sjöar uppmanar vi dig att rengöra båten innan du flyttar den mellan olika sjöar.
  Tänk på att du inte får lämna din båt vid en strand utan att ha markägarens tillstånd för detta.
  För att undvika problem rekommenderar vi att du förvarar båten på trailer ifall du inte fått
  kontakt med någon som kan ge dig tillstånd.

Tre enkla fiskeregler gäller

 1. Intervallfångst gäller här. Max tre fiskar per dygn fås tas omhand. De fiskar som tas omhand ska vara inom storleksintervallet 25-40 cm. Observera att det är tillåtet att en av de fiskar som tas omhand får vara större än 40 cm (s.k. troféfisk). Detta gäller för laxfiskarna öring, röding och harr resterande arter omfattas inte.
 2. Fiske får bedrivas från båt. För den som tar med egen båt krävs särskilt båtpass. De som hyr båt eller har egen båt liggande i respektive sjö behöver inget sådant båtpass.
 3. Krok agnad med maggot/mask är tillåten.

Övrig upplysning
Vid fiske i anslutning till färd med snöskoter ska fiskare följa gängse regler.
Vid fiske till fjälls, visa alltid hänsyn till Rennäring och annan näringsverksamhet i området.Vissa områden har upplåtelsetider att beakta. Isbelagda vattendrag räknas som land.

FiskaiBergpasset säljs endast via Internet onlineköp

KÖP MEDBORGARKORTET HÄR

Olika fisksorter som du kan fiska själv och äta

BÄCKMETE

Det klassiska flötmetet är ofta det fiskesätt som man först kommer i kontakt med och är en rolig aktivitet för
barn. Metet i bäckar och små tjärnar efter öring kan erbjuda många spännande fiskeupplevelser.
 
Bra fiskevatten: Röjån, Lillfuan i Åsarna, Högån, Linan och Kvarnån i Övre Hoan

ABBORRE

Ett spö, lina, flöte, krok och en burk mask – mer behövs inte till lyckat abborrfiske. Framför allt under första halvan av sommaren är masken överlägsen allt annat. Faktum är att även fluga fungerar. Abborren är rikligast i skogslandets sjöar och strömmar. Lättast att hitta är den morgnar och kvällar, på grunt vatten i närheten av vassruggar och stenar.

Bra fiskevatten : Jormenån, Nästelssjön, Äldern och Hålen i Åsarna ( mycket familjevänligt område med napp garanti)

GÄDDA

Den glupske rovfisken är vanligast i skogslandets sjöar och ström-mande vatten. Här är hösten bästa tiden för gäddfiske. Våren kan också ge rejäla hugg. Då är det lektid och då finns hannarna ofta i grunda vikar, där de väntar på honorna. Under högsommaren finns de på djupet i svalare vatten och nås på kvällar och nätter då de söker de sig till grundare vatten.

Bra fiskevatten : Handsjön, Galvattnet, Horten i Övre Hoan, Källstaströmmarna i Gruckarna, Norra Näkten

HARR

Den delikata harren fiskas hela sommaren. Bäst mår den i strömmande, syrerika vatten och den finns från fjällen ner i skogslandet. Harren är inte så skygg, den äter ytföda och vakar ofta. Ofta finns den i lugna sel eller där en ström går in eller ut från ett större sel. Den är inte så nogräknad med vad den äter och det går att komma nära. Fiske med spinnare kan ge utmärkta resultat.

Bra fiskevatten : Börtnan, Nästelströmmen i Rätan, Skålan, Sölvbacka strömmar,och Ljunghålet i Gruckarna

RÖDING

Den här skönheten är nog drömbytet för alla fjällfiskare. Den finns i snart sagt alla fjällsjöar och i en del skogssjöar – men den är skygg och svårflörtad. Och under sommaren är den ännu lurigare än vanligt. Bästa tiden är runt midsommar, när rödingens favoritslända ”rock” kläcks. Då vakar den flitigt. Flugfiskare ska använda små flugor men vanligt mete och spinnfiske fungerar.

Bra fiskevatten : Hans Eljastjärn i Börtnan, Glensjön, Stortjärn i Ljungdalen, Södra Näkten, Lillsjön i Tossåsen, Rotsjöarna i Storsjö,

SIK

Siken trivs bäst i insjöar men jagar även i de lugnare partierna i strömmande vatten. Den finns ända upp till gränslandet mellan skog och fjäll. Siken är en flitig vakare och ringarna på vattnet avslöjar den. Siken är en bra ”nybörjarfisk” eftersom den inte är lika lätt-skrämd som t ex rödingen. Och eftersom den är både insektsätare och rovfisk kan den fångas med såväl fluga som spinnare.

Bra fiskevatten : Rätansjön, Klövsjön, Övre Grucken, Ljunghålet, Stornällsjön, och Lännässjön

ÖRING

Den här gynnaren kräver friska, rena vatten. Därför är den vanli-gast – i strömmande åar, älvar och bäckar, i tjärnar och sjöar. Den skygga öringen smyger man sig på, i skydd av buskar och träd. Den ser bra och den känner de minsta vibrationer. Öringen hugger på det mesta. Flugfiske är vanligast, men även spinnare fungerar. Spinnfiske med wobbler kan ge riktigt grova bjässar.

Bra fiskevatten: Horten i Övre Hoan, Häggsåssjön och Dammån, Skärvagen, Lännässjön, Skålansjön, Rövran i Tossåsen och Sölvbacka strömmar i Storsjö.