fiska i storsjö

Fiska i Storsjö

Storsjö FVO är ett av Jämtlands största fiskevårdsområden. Fiskemöjligheterna är många och varierande. I området finns fler än 50 sjöar och över 2 mil vilda strömmar med grov harr och långvandrande storöring. Storsjön hyser stor gädda.

Hela området utgör ett mycket välordnat och välskött vildcampingområde med vindskydd, bänkar och bord, utedass, soptunnor, skyltar mm. Det är tillåtet att campa på anvisade platser om man löst campingkort på Storsjö fiskecamp.
Långtjärnen, till höger på kartan skall tilläggas sik, gädda och öring.

Fiskbestånd
Öring, röding, harr och gädda

Grundläggande fiskeregler för samtliga vatten

Fiskaren är skyldig att läsa, ta del av bestämmelserna.

Fiskekortet måste visas upp vid anmodan.

Endast ett kort och ett(1) fiskande spö per person och dygn. Barn under 16 år fiskar gratis i sällskap med vuxen.

Sportfiske från egen båt/flytring endast tillåten i Storsjön.

Nät och Utterfiske ej tillåtet.

Mäskning förbjuden!

Minimimått
För öring, röding och harr 35 cm! Undantag för bäcköring i de mindre bäckarna som Lillån, Storån uppströms Ålderövallen, Bottenbäcken.

Fångstbegränsningar
I sjöar/tjärnar, 5 fiskar/dygn och person. Gäller för öring, röding och harr i samtliga vatten utom Storsjön. I strömmande vatten fönsteruttag, 35 cm – 45 cm och 3 fiskar/dygn/person.
Fönsteruttag innebär att all öring och harr under 35 cm och över 45 cm skall sättas tillbaka.

Endast Flugfiske
Sölvbackadammen – Björnhån, Östhenån, Skärkån – även strömmen mellan Övre och nedre Dalsjön, tillämpas fönsteruttag 35 – 45 cm och 3 fiskar/dygn och person.

Fiskeförbud
Fiskeförbud  i planterade vatten fr.o.m 1/10 t.o.m fredag v.7 året därpå.
Information om vilka vatten som är planterade finns hos fiskekortförsäljarna.
Sölvbackadammen – 190 m nedströms .
Maskmeteförbud nedströms Sölvbackadammen  till Björnhån.

Lekfiskeförbud
15/5 – 15/6, Harrlek i Storån och Skärkån 200 m nedströms utloppet i Oshån och mellan nedre och övre Dalsjön.
15/9 – 31/10, rödingslek i Svantjärn, Björhåbergstjärn, S:a Grävingstjärn, Västra och Mellersta Rotsjöarna, Rörtjärn, Holmtjärn.
1/9 – 15/11 – öringslek i strömmande vatten och 200 m från in och utlopp. Endast flugfiske efter harr tillåten i strömmande vatten under lekförbudstiden.

Information om vilka vatten som är planterade finns hos fiskekortsförsäljarna.