Svenstaån

Svenstaåns FVO

Rörösjön bjuder på bra möjligheter efter fiske på abborre, gädda och harr. Svenstaån från Rörösjön ned till Svenstavik har nu ett bra bestånd av storsjööring, tack vare mångåriga rom och fiskutsättningar. Svenstaån har en genuin vildmarksprägel och är svåråtkomlig sett ur fiskesynpunkt, något som vi inför framtiden tänker vidmakthålla och bevara, för att öka storsjööringens antal i Storsjön och i Svenstaån.

FISKETIPS

Rörösjön: Fiske med olika metoder hela året. Fiske efter öring och harr från juni till augusti. Rörösjön är lättåtkomlig genom existerande vägar. Svenstaån är svåråtkomlig och kräver extra kraftinsats för den genuine sportfiskaren.

ANDRA AKTIVITETER:

Ett rikt kulturutbud inom Bergs kommun med sång och musik samt teater under sommaren. Stora möjligheter att besöka olika skyddsvärda naturområden inom Bergs kommun.

ALLMÄNNA REGLER:

Olika typer av sportfiske är tillåtet i Rörösjön.
Minimimått dock för ädelfisk (öring, harr).

FISKE MED NÄT:

Nätfiske är tillåtet i Rörösjön för fiskerättsägare.

SPECIELLA REGLER:

Sträckan i Svenstaån från Rörösågen ned till Medalen är avsatt för enbart flugfiske för att skydda småharr och öring (ca 4 km).

FÖRBUD:

Fiske efter öring och harr är förbjuden under lektiden i Svenstaåns strömmande vatten samt Backsjöån.

ÅTGÄRDER:

Svenstaån på sträckan från Medalen i Svenstavik till Rörösjön, samt Backsjöån är föremål för fiskevårdande åtgärder

FISKEKORT OCH INFORMNATION

Landéns sport & fritid 

OKQ8, Svenstavik