DAMMÅN fiske

dAMMÅNS FVO

I GRÄFTÅVALLEN MED OMNEJD FINNS ETT FLERTAL FINA FISKEVATTEN ATT VÄLJA PÅ INOM DAMMÅNS FISKEVÅRDSOMRÅDE. DAMMÅN, ETT AV DE FÖRNÄMSTA STORÖRINGSVATTNEN I SVERIGE. NÄRA BILVÄG PÅ DE FLESTA STÄLLEN, MEN BÄR ÄNDÅ VILDMARKENS PRÄGEL. STORÖRINGENS HEMVIST, MED EN MEDELVIKT PÅ C:A 2 KG. STORA EXEMPLAR PÅ 6-7 KG.

En härlig avkoppling är att få sitta på Häggsåssjöns våris under solens värmande strålar. Termosen laddad med varm dryck, gomacka i ena handen och pimpelspöet i den andra. Sen är det bara att vänta på att storöringen ska nappa kroken. Det är inom Dammåns fiskevårdsområde.

Dammån- Den grova storöringens hemvist.
Välkomna till ett av landets få strömmande vattendrag med långvandrande grov vild öring. Dammån i Jämtland är ett komplett fiskeområde med sjö-ström-tjärn- och fjällfiske en fiskeled i opåverkad vildmark. Dammån har sina källflöden uppe vid den norska gränsen och Anarisfjällen.
Dammån har sina källflöden i Anarisfjällen slingrar sig sedan ner genom Oviksfjällens vildmark och ut i Indalsälvens Kvitsleströmmarna och Storsjön.
Området bildar tillsammans ett av landets mest varierande fiskeområden i en äventyrlig fiskeled i fjäll- skogs- och vildmark för fiske efter grov öring, röding och harr.
Dammån är vida känd för sitt fina fiske efter storöring. Under hela sommaren vandrar öring från Storsjön upp i Dammån på sin väg mot lekplatserna uppe i Höglekardalen vid foten av Oviksfjällen.