fiskedestination berg

Projekt fiskedestination berg

Bergs kommun fortsätter att satsa på att utveckla fisket i kommunen. Kommunen har beviljats projektbidrag från Leader- Sjö,skog och fjäll och Länsstyrelsen. Projektets mål är att bli landets tillgängligaste fiskekommun

Projektbeskrivning:
Marknadsföring och utveckla de fiskeområden som finns för att få flera besökare att upptäcka en lättillgänglig, paketerad och attraktivt hållbar fiskedestination för Alla.  Projektet riktar sig både till externa besökare (marknadsföring) och till lokala FVOF er och näringar i kommunen som genomför aktiviteterna/åtgärderna i samverkans former.

Projekttid: Maj 2019- 31 dec 2021
Projektledning: En heltidstjänst , styrgrupp och referensgruppen
Budget: 5 800 000 kr
Finansiering: Leader, Jordbruksverket,Bergs kommun, Länsstyrelsen samt FVOF/entreprenörer .
Syfte: Att öka antal besökare och besöksanledningar i en  tillgänglig  och hållbar fiskedestination för framtiden.
Vision: Att Bergs kommun är landets tillgängliga fiskedestination.
Delmål: Att varje FVOF i destinationen skall ha en ny tillgänglig och framkomlig fiskeplats
Övergripande mål: Att Fiskedestination Berg är välkänt i landet genom utveckling, marknadsföring och nya tillgängliga fiskeplatser hållbart in i framtiden.
Långsiktigt mål: Att Bergs kommun är landets tillgängligaste fiskekommun. Får flera besökare som stannar längre och att Fiskedestination Berg  en välkänd fiskedestination i framtiden.
Indikatorer: De åtta (8) första indikatorer här nedan stipulerade är Leaders indikatorer. Resterande uppsatta indikatorer/mål är hela projektets mål.

 1. 45 deltagare i guide-och värdskapsutbildningen
 2. 15 kompletta fiskepaket
 3. 5 interaktiva fiskepaket
 4. 2 nya företag/fiskecamper
 5. 860 timmar nya arbetstillfällen/år
 6. 350 timmar/77 000 kr i nedlagda ideella arbetstimmar/år á 220 kr/timme
 7. 1 destinationsfolder
 8. 1 fiskehandbok
 9. 3 digitala anslagstavlor + en Bilboardtavla 2mx3m
 10. 8 nya tillgängliga fiskeplatser
 11. 3 TV program
 12. 3 mässor
 13. 10% ökning av On-linefiskekort ( fiskaibergkortet och fiskekort.se )
 14. 3 poolplatser med båt/kajak uthyrning

 Organisation
Projektets huvudman och projektägare är Bergs kommun

 • Nio (9) FVO/KFO F ingår i FiskeDestination Berg
  Övre Hoans FVOF, Handsjöns FVOF, Rätans FVOF, Åsarnas FVOF, Skålans FVOF, Klövsjös KFOF, Gruckarnas KFOF, Högån-Hovermoåns FVOF, Tåssåsens sameby.
 • Fyra företag har anslutet sig till projektet MABO fritid, Klövsjö äventyr, Glensjöns fjällfiske, Strandgården
 • Kommunal styrgrupp bestående av Conny Elf samordnare , Kristina Lindström administratör, Thomas Sjöberg FVO representant, Anders Englund tillväxtchef och Anna Hansson turism ansvarig .
 • Referensgrupp bestående av en representant från varje aktör, KS delegat samt Länsstyrelsen.

Aktivitetsplan
Aktiviteter/uppdrag som skall genomföras i enlighet med Leader och Länsstyrelsens bidragsansökan

 • Marknadsföring såväl digitalt som i pappersform, annonsering och mässor
 • Paketering av upplevelser
 • Guide- och värdskapsutbildning
 • Informationsmöten
 • Inventera och sammanställa boende, vattendrag och relaterade upplevelser
 • Samverka, koordinera och verkställa
 • Investeringar i yttre miljö bl.a tillgängliga, framkomliga fiskeplatser och skyltning.
 • Byggnation av vindskydd, grillplats och toaletter