Näkten

Näktens FVO

Näkten är en spännande fjällvattensjö på låglandet som har otroligt gott om siklöja, samt bland annat god tillgång på öring, röding och grov gädda. Näkten finns en grund övre del med fina ståndplatser för öring. Röding finns endast i den södra djupa delen av sjön. Denna röding är släkt med vättern-rödingen då den övergår till en fiskdiet den 3:e våren.Gäddorna i sjön är tunga, breda och korta. Övernattningsstuga finns på Ytterö. Vindskydd på Älgön, Finnön, Monäset samt norr Rödbergs skattefiske.

Näktens fiskevårdsområde förvaltar fisket. I sjön har vi planterat ut öring sedan 1988, med ett antal som varierat mellan 9 000 st till 33 000 st år 2011.  Det blev 40 000 öringyngel i bäckarna och 3 200 två-åringar i själva sjön under 2014.

Vintertid pimpel efter den storvuxna Näktenrödingen samt harr- och sikpimpel i mars och april. Sommartid: Utter- och trollingfiske efter öring och röding i norra delen av sjön, röding i södra delen.