Projekt FiskeDestination Berg

Bergs kommun fortsätter att satsa på att utveckla fisket i kommunen. Kommunen har beviljats bidrag från Leader- Sjö,skog och fjäll och Länsstyrelsen.

Projektbeskrivning:
Marknadsföring och utveckla de fiskeområden som finns för att få flera besökare att upptäcka en lättillgänglig, paketerad och attraktivt hållbar fiskedestination för Alla.  Projektet riktar sig både till externa besökare (marknadsföring) och till lokala FVOF er och näringar i kommunen som genomför aktiviteterna/åtgärderna i samverkans former. Projektet innehåller både mjuka investeringar(Leader) och hårda investeringar (Länsstyrelsen).

Projekttid: 2,5 år (maj 2019- 31 dec 2021)
Projektledning: En heltidstjänst (100%)
Projektkostnad: Kalkylerade kostnader 4 500 000 kr.
Finansiering: Leader 1 500 000 kr, Bergs kommun 550 000 kr, Länsstyrelsen 2 200 000 kr samt FVOF/entreprenörer med 200 000 kr.

Syfte: Att öka antal besökare och besöksanledningar i en kvalitetssäkrad och tillgänglig  hållbar fiskedestination i framtiden.

Vision: Att Bergs kommun är den bästa fiskekommunen i landet.

Övergripande delmål:

 1. Destinations kansliet är etablerad december 2019
 2. Paketering och förmedling av fiskepaket november 2019
 3. Guideutbildningarna klara maj 2020
 4. Tillgängligheten klara september 2021
 5. FiskeDestination Berg är en välkänd destination i landet december 2021.

Långsiktigt mål:

 1. Ett etablerat destinationskansli med uppdrag att driva FiskeDestination Berg hållbart vidare i framtiden.
 2. Att vi får flera besökare som stannar längre
 3. Att fiskedestinationen är välkänd, lättillgänglig och hållbar i framtiden

Aktivitetsplan:

 • Marknadsföring
 • Paketerade och bokningsbara upplevelser på nätet
 • Guide-och värdskapsutbildning
 • Ny fiskedestination/fiskecamp i Berg
 • Tillgängliga fiskeplatser
 • Fiskeplan för hela kommunens FVO
 • Kvalitetssäkrad information
 • Destinationskansli med samverkan över gränser för en hållbar fiskedestination i framtiden